Boje i lakovi

Osnovni utisak i atmosferu svakog prostora prije svega diktiraju boje, vještina njihovog kombiniranja, kao i usklađenost sa elementima namještaja, te dekorativnim predmetima. Boje oduvjek imaju veliku simboličku vrijednost koja se mjenja ovisno u kakvom se oruženju koristi. One su su snažno oružje arhitekata pri kreiranju ambijenta ali i moćno pomagalo u transformacijama i prikrivanju nedostataka prostora. Funkcija boje se iskazuje u prostoru kojeg širi ili sužava i energiji koju isijava. Da bi boja bila dugotrajna kvalitetom koriste se lakovi na bazi razrjeđivača koji pružaju dodatnu zaštitu baja koje su na vodenoj bazi. Također pogodni su za zažtitu materijala kao što su drvo, staklo, metal, modelirajuče mase i dr.

Sitolor