Suha gradnja

Osnovni materijal, koji se koristi u suhoj gradnji, je gips. On je prirodni materijal, kemijski neutralan, nije zapaljiv i bez štetnih tvari. Primjena je jednostavna i brza, čime su smanjeni vrijeme i troškovi izrade, a zadržana su izolacijska svojstva. Mala debljina i težina pregradnih zidova omogućuje jednostavnu izradu i montažu. Za vrhunski proizvod povoljne cijene nisu Vam potrebni kamioni šljunka i pjeska, timovi radnika i buka na gradilištu da bi dobili vrhunski proizvod.

Knauf