Fasade i žbuke

Prvi dojam o svakom građevinskom objektu, neovisno o tome je li mu stambena ili poslovna, stječemo na osnovi izgleda fasade. Ona je vanjska obloga koja pomaže stvaranju vizualnog identiteta. Odabir fasade uvjetovan je ponajprije stilom gradnje, pri čemu klasični iziskuje tradicionalni materijal i nijanse, a moderni uporabu novih materijala ili inovativnu primjenu već poznatih. Neki materijali koji se koriste za vanjsku oblogu su i dobri izolatori što u današnje vrijeme predstavlja prednost pri odabiru. U svakom slučaju, površina fasade može biti glatka ili hrapava, reflektirati ili upijati svjetlost, u boji koja će joj dati individualnost i prepoznatljivost.

[list]
[li]Baumit[/li]
[li]Samoborka[/li]
[li]Bekament[/li]

[/list]