Pokrovi

Krov je gornji, završni dio građevine koji štiti od atmosferskih utjecaja. Osigurava toplinsku izolaciju kako bi zadržao toplinu zimi, te svježinu ljeti. Pema oliku razlikujemo dvije glavne vrste krovišta : ravna i kosa. Ravni krovovi, koji su karakteristični za velike objekte, se pokrivaju pokrovom kojeg ne može ugroziti sporo odlijevanje vode, a to su TPO i PVC folije. Krovišta sa nagibom su tradicionalna krovišta na pretežno obiteljskim kućama. Nagib krova i njegova konstrukcija uvjetovani su vrstom pokrovnog materijala, klimatskim uvjetima, namjenom tavanskog prostora i estetskim mjerilima.

  • Gutta Hrvatska
  • Wienerberger
  • Bramac
  • Dilj